Bắt đầu

Nếu bạn là người mới, hãy bắt đầu từ đây. Một lộ trình "from zero to hero" dành riêng cho bạn với 7 giai đoạn thần thánh. Đừng bỏ lỡ bất cứ bài viết nào bằng cách ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL TẠI ĐÂY

Giai đoạn 1: Lên ý tưởng, nghiên cứu thị trường

Giai đoạn 2: Lên kế hoạch nội dung và cấu trúc website

Giai đoạn 3: Bắt đầu xây dựng website

Giai đoạn 4: Phát triển website

Giai đoạn 5: Phân tích kết quả

Giai đoạn 6: Tối ưu quy trình

Giai đoạn 7: Mở rộng hệ thống